Charakterystyka deski jesioniowej warstwowej

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolor biały na całym przekroju. Rustic A – sęki zdrowe do 35mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 20mm (zaszpachlowane), przebarwienia twardzielowe, zakorki i zabitki 5mm x 30mm. Rustic B – sęki zdrowe do 80mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 40mm (zaszpachlowane), przebarwienia twardzielowe, zakorki i zabitki dopuszczalne.

Charakterystyka parkietu dębowego warstwowego (jodła francuska + klasyczna)

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego, bez bielu. Rustic A – sęki zdrowe do 20mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 10mm (zaszpachlowane), zróżnicowany kolor, zakorki i zabitki 3mm x 10mm, bez bielu. Rustic B – sęki zdrowe do 50mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 20mm (zaszpachlowane), przebarwienia suszalnicze dopuszczalne, …

Charakterystyka deski dębowej warstwowej

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego, bez bielu. Rustic A – sęki zdrowe do 35mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 20mm (zaszpachlowane), zróżnicowany kolor, zakorki i zabitki 5mm x 30mm, bez bielu. Rustic B – sęki zdrowe do 90mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 40mm (zaszpachlowane), przebarwienia suszalnicze dopuszczalne, …